Saint Ved Vyas relating the Bhagwatam to Shukdeo (3100 B.C.)

The Encyclopedia of Authentic Hinduism by H.D. Swami Prakashanand Saraswati (the most important site on Hinduism, the Upanishads, modern Physics, Bhartiya, Sanatan Dharm and more)
     

Abbreviations


Abbreviations and Scriptural Bibliography
 

Abbreviations of scriptural references
Abbreviations of scriptural references

Abhiggyan Shakuntalam

Ramanuj bhashya on Gita

Taittariya Upnishad

Adhyatm Ramayan

Jyotirvidabharnam

Shvetashvatar Upnishad

Aprokchanubhooti

Krishn Karnamrit

Chandogya Upnishad

Aryabhattiya

Mahabharat

Brihdaranyak Upnishad

Bhagwat Maha Puran

Manu Smriti

Muktikopnishad

Bhagwat Teekas

Manu Smriti by Kullook Bhatt

Tripadvibhushit-
Mahanarayanopnishad

Brihadvaishnavtoshini
(Sanatan Goswami)

Manu Smriti by Medha Tithi

Narad Bhakti Sutra

Krishnopnishad

Kram Sandarbh
(Jeev Goswami)

Panchdashi

Gopal Poorv-Tapiniyopnishad

Parashar Smriti

Radhikopnishad

Sararthdarshini

Prabodh Sudhakar

Radha Tapiniyopnishad

(Vishwanath Chakrvarti)

Prachin Shankar Vijay

Kalisantarnopnishad

Shridhari Teeka (Swami Shridhar)

Puranas

Samrahasyopnishad

Agni Puran

Mahopnishad

Subodhini

Bhavishya Puran

Nrasingh Poorv-Tapiniyopnishad

(Vallabhacharya)

Brahm Puran

Bhakti Rasamrit Sindhu

Brahm Vaivart Puran

Sanyasopnishad

Bhakti Rasayan

Brahmand Puran

Yogshikhopnishad

Bhakti Shatak

Devi Bhagwat

Vachaspatyam

Bhaktmal

Garud Puran

Vedas and affiliates

Brahm Sanhita

Harivansh Puran

Rigved

Brihad Bhagwatamrit

Kurm Puran

Yajurved

Brihad Shankar Vijay

Ling Puran

Samved

Chaitanya Charitamrit

Markandeya Puran

Atharvaved

Darshan and bhashyas

Matsya Puran

Shatpath Brahman

Poorv Mimansa

Narad Puran

Aranyak

Nyay Darshan

Padm Puran

Arthved

Vaisheshik Darshan

Skand Puran

Dhanurved

Sankhya Darshan

Vaman Puran

Gandharvaved

Yog Darshan

Varah Puran

Ayurved

Brahm Sutra

Vayu Puran

Ashtadhyayi (Panini)

Vedant Parijat Saurabh

Vishnu Puran

Jyotish

Bhashya by Shankaracharya

Radha Sudha Nidhi

Nighantu and Nirukt

Shree Bhashya

Rajtarangini

Shikcha

Bhashya by Madhvacharya

Ramayan (Tulsidas)

Chand

Anu Bhashya

Ramayan (Valmiki)

Shraut Sutra

Yog Darshan (Vyas Bhashya)

Saundarya Lahri

Grihya Sutra

Shandilya Bhakti Sutra

Dharm Sutra

Tattva Sandarbh

Shikchapatri

Shulb Sutra

Bhagwat Sandarbh

Shikchashtak

Anukramanika

Parmatma Sandarbh

Shodashgranth

Paraskar Grihya Sutra

Bhakti Sandarbh

Surya Siddhant

Apastamb Dharm Sutra

Shree Krishn Sandarbh

Tattvarth Deep Nibandh

Ashvalayan Grihya Sutra

Preeti Sandarbh

Ujjwal Neelmani

Bharadwaj Grihya Sutra

Dasbodh

Upnishads

Gautam Dharm Sutra

Dhamm Padam

Ishopnishad

Katyayan Shraut Sutra

Garg Sanhita

Kenopnishad

Vinay Patrika

Geet Govind

Kathopnishad

Vivek Choodamani

Gita

Mundakopnishad

Vrindaban Mahimamritam

Goodharth Deepika

Mandukyopnishad

Yagyavalkya Smriti

(Madhusudan Saraswati)
 

Aitreya Upnishad

Yog Vashishth


  

 
Copyright 1999 - 2001 H.D. Swami Prakashanand Saraswati  
Home | Introduction | Author | Articles
Glossary | Abbreviations | Search
Transliteration | Site Map | Links

   
This site is based on the book
The True History and the Religion of India

The True History and the Religions of India by H.D. Swami Prakashanand Saraswati